Home Tag "Soffa Ihsan"

Membaca Annable Chong

Soffa Ihsan
0
0
27
Agama memang bukan “tersangka utama” dalam membelingut ketidakadilan jender. Adat-istiadat tertentu dan juga pandangan filosofis tertentu termasuk pihak yang ikut berperan serta dalam menimpangkan kesetaraan.