Home Tag "feminisme"

Membaca Annable Chong

Soffa Ihsan
0
0
46
Agama memang bukan “tersangka utama” dalam membelingut ketidakadilan jender. Adat-istiadat tertentu dan juga pandangan filosofis tertentu termasuk pihak yang ikut berperan serta dalam menimpangkan kesetaraan.

Ella

TM. Dhani Iqbal
0
0
109
Perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang keras dari lawan jenis. Sosoknya yang lembut menjadi tempat yang empuk bagi mereka yang merasa berkuasa.