Home Bernala

Bernala

Membaca Annable Chong

Soffa Ihsan
0
0
48
Agama memang bukan “tersangka utama” dalam membelingut ketidakadilan jender. Adat-istiadat tertentu dan juga pandangan filosofis tertentu termasuk pihak yang ikut berperan serta dalam menimpangkan kesetaraan.

Amendemen UUD 1945 untuk Bubarkan DPR

TM. Dhani Iqbal
6
0
127
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat berada dalam dua kutub yang berlawanan. Dewan Perwakilan Daerah diisi oleh wakil-wakil daerah tanpa ada daerah pusat, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat diisi oleh wakil partai-partai yang tersentral.